Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузурида маслаҳат органи бўлган ва жамоатчилик асосида ишлайдиган Илмий-маслаҳат кенгашининг вазифасига қонун ҳужжатларини қўллаш юзасидан суд амалиётида келиб чиқадиган масалалар бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш киради.

 

Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Илмий-маслаҳат кенгашининг таркиби

 

Исламов Бахтиёр Джахангирович

Илмий-маслаҳат кенгаши раиси

Махмудова Робахон Анваровна

Олий суд раисининг биринчи ўринбосари – маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси, Илмий-маслаҳат кенгаши раисининг ўринбосари

Турахужаев Ҳалилилло Собиржонович

Олий суд раисининг ўринбосари – фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати раиси, Илмий-маслаҳат кенгаши раисининг ўринбосари

Муслимов Икрам Тухтамуратович

Олий суд раисининг ўринбосари – жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати раиси, Илмий-маслаҳат кенгаши раисининг ўринбосари

лавозими бўйича

Олий суд раисининг ўринбосари – иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси, илмий-маслаҳат кенгаши раисининг ўринбосари

Исмоилов Отабек Абдурахмон

Узбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги илмий-маслаҳат кенгашининг жиноят ҳуқуқи масалалари бўйича аъзоси, Олий суднинг Суд-ҳуқуқ соҳасидаги қонунчиликни таҳлил қилиш бошқармаси бошлиғи, илмий-маслаҳат кенгаши котиби

Илмий-маслаҳат кенгашининг жиноят ҳуқуқи масалалари бўйича аъзолари

Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Жиноят ҳуқуқи кафедраси бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

Бобохонова Нодира Алохоновна

Ўзбекистан Республикаси Судьялар олий кенгаши аъзоси – Ўзбекистан Республикаси Судьялар олий кенгаши судьяси

Бурханов Акмал Эшондедаевич

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директори

Исмоилов Отабек Абдурахмон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Суд-ҳуқуқ соҳасидаги қонунчиликни таҳлил қилиш бошқармаси бошлиғи

Назаров Вохид Маматалиевич

Ўзбекистон Республикаси Олий суди бўлим бошлиғи

Неъматов Жасур Аминжонович

Г.В.Плеханов номидаги Россия иктисодиёт унверситетининг Тошкент шахридаги филиали кафедра профессори, юридик фанлар доктори

Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

Самуков Бахтиёр Тоирович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жиноий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бошқармаси бошлиғи

Хайитов Олим Бўриевич

Самарқанд вилоят судининг раиси

Ходжаев Бахшилло Камолович

Тошкент давлат юридик университети проректори, юридик фанлар доктори, доцент

Ходжакулов Эркин Гайбуллаевич

Тошкент шаҳар судининг раиси

Илмий-маслаҳат кенгашининг фуқаролик ҳуқуқи масалалари бўйича аъзолари

Балкибаева Жанагул Исмайловна

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди судьяси

Ёдгоров Холмумин Буврабоевич

Председатель Верховного Совета судей Республики Узбекистан

Мамасиддиков Музаффаржон Мусажонович

Узбекистан Республикаси Бош прокуратураси Академияси бошлигининг уринбосари, юридик фанлар доктори, профессор

Окюлов Омонбой

Тошкент давлат юридик университета Фуқаролик ҳуқуқи кафедраси профессора юридик фанлар доктори

Сафаров Фирдавс Саидович

Ўзбекистан Республикаси Олий суди бўлим бошлиғи

Шукуров Акрам Гайратович

Жиззах вилоят суди раисининг ўринбосари – фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати раиси

Эсанова Замира Нормуродовна

Тошкент давлат юридик университети Фуқаролик процессуал ва иқтисодий процессуал ҳуқуқи кафедраси профессора юридик фанлар доктори

Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

Тошкент давлат юридик университети Фуқаролик процессуал ва иқтисодий процессуал ҳуқуқи кафедраси мудири, юридик фанлари номзоди, профессор

Илмий-маслаҳат кенгашининг маъмурий ҳуқуқ масалалари бўйича аъзолари

Алмамедов Улуғбек Алиджанович

Тошкент шаҳар маъмурий судининг судьяси

Ахмедов Дилшод Бахромович

Ўзбекистан Республикаси Бош прокуратураси Маъмурий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бошқармаси бошлиғи

Васильева Марина Александровна

Ўзбекистон Республикаси Олий суди бўлим бошлиғи

Имомов Нурилло Файзуллаевич

Тошкент давлат юридик университети Фуцаролик хукуци кафедраси мудири, юридик фанлар доктори, профессор

Муродов Акмал Анварович

Навоий вилоят маъмурий судининг раиси

Неъматов Журабек Неъматиллоевич

Тошкент давлат юридик университети Маъмурий ва молия ҳуқуқи кафедраси доценти, юридик фанлар доктори

Нурлипесов Амир Отепович

Корақалпоғистон Республикаси маъмурий судининг раиси

Самарходжаев Ботир Билолович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий мактаби маъмурий ҳуқуқ кафедраси мудири, юридик фанлар доктори, профессор

Тўхташев Шерзод Азимович

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутата, Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитаси аъзоси

Холов Уткир Шомуродович

Ўзбекистон Республикаси Олий суди судьяси

Қўлдашев Нуриддин Абдуганиевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Фуқаролик- ҳуқуқий фанлари кафедраси бошлиғи, юридик фанлари номзоди, доцент

Илмий-маслаҳат кенгашининг иқтисодий масалалар бўйича аъзолари

Азизов Худойқул Тожиевич

Ўзбекистон Республикаси Президента ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси ўқув ишлари бўйича биринчи проректори, юридик фанлари номзоди, доцент

Арипов Даврон Рахимович

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати, Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитаси аъзоси

Жавлиев Камолиддин Нарзуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бошқармаси бошлиғи

Қаландарова Маликахон Пирназаровна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши аъзоси – Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши судьяси, юридик фанлари номзоди, доцент

Масадиков Шерзод Махмудович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университета декани, юридик фанлари номзоди, доцент

Назаров Шербек Улуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси Олий суди бўлим бошлиғи

Отахонов Фозилжон Ҳайдарович

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти директори, юридик фанлар доктори, профессор

Раджапова Мухтарам Зиядуллаевна

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси судларда прокурор ваколатини таъминлаш кафедраси бошлиғи

Саидов Мақсудбек Норбоевич

Тошкент шаҳар суди раисининг ўринбосари – иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси

Тошқулов Акбар Джурабаевич

Тошкент давлат юридик университети ректори

Шохназаров Тохир Тухтамуродович

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси юридик бошқармасининг Суд-ҳуқуқ мудофаа ва хавфсизлик соҳасидаги қонунчилик сектори мудири

 

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: